Adatvédelmi szabályzat

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Gácsy Katalin egyéni vállalkozó (továbbiakban: Eladó, Adatkezelő)

Székhely: 2113 Erdőkertes, Bocskai utca 55.

Postacím: 2113 Erdőkertes, Bocskai utca 55.

Telefon: 0630/853-4631

E-mail: info@bellodesign.hu

weboldal: www.bellodesign.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

A www.bellodesign.hu weboldal az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése során.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és ideje:

Az Eladó a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti a vásárlók azon személyes adatait, amelyek a termékértékesítéshez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek az adatok a vásárlók neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, melyeket az áruházban történő regisztrációhoz, a szerződés létrejöttéhez, a rendelés kézbesítéséhez, a rendelés visszaigazolásához, és a rendelés teljesítéséhez esetleg szükséges kapcsolattartás céljából szükséges megadni.

 A vásárló a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

Az Eladó a Vásárló megadott adatait kizárólag a megrendelésének teljesítésének céljából kezeli. Az Eladó a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a Vásárló, az Eladó valamint a kiszállítást végző cég - mint adatfeldolgozó - férhet hozzá. Ez utóbbi, csak a kiszállításhoz szükséges adatokat (vevő neve és címe) kapja meg.

Az adatkezelés kezdete a Vásárló regisztrációja. Az adatkezelés megszűnik az adatok az Adatkezelő általi törlésével, a Vásárló ez irányú kezdeményezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a felhasználó az adatainak kezelését bármikor megtilthatja. A felhasználó e-mailben vagy postai úton is kezdeményezheti a regisztrációja törlését. Az Adatkezelő a kérésnek a lehető leghamarabb eleget tesz, és törli a felhasználó minden tárolt adatát.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • tájékoztatás
  • helyesbítés
  • törlés
  • betekintés
  • tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.

4. Hírlevelek küldése:

Hírlevelek küldését a fent hivatkozott két jogszabályon kívül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.

A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Az áruházban a regisztrált felhasználóknak lehetősége van a hírlevélre történő feliratkozásra. A feliratkozás önkéntes, a felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul, hogy e-mail címére bizonyos időközönként hírlevelet küldhessünk. A felhasználó bármikor, indoklás nélkül megtilthatja a hírlevél küldését. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a weboldalon, vagy e-mailben és levélben is kérhető az. A hírlevélre fel nem iratkozott felhasználónak az Eladó nem küld hírleveleket.

A rendszerüzenet nem tartozik ebbe a körbe, például a rendelés státuszának változásáról küldhetünk üzenetet.

5. Cookie-k elhelyezése:

A cookiek rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével, annak kifejezett hozzájárulásával lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A Bello Design web áruház cookiekat kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából, a rendelési folyamat lebonyolítása végett helyez el a felhasználó számítógépén. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat az Eladó nem adja át harmadik személy részére.

Fentieken kívül a közösségi oldalak (facebook, pinterest, stb.), valamint oldal látogatottsági statisztikák céljából a Google analytics helyez el cookiekat a felhasználó számítógépén.  A felhasználó a weboldal használatával ezt tudomásul veszi, és ehhez hozzájárulását adja.

6. Az áruház tárhely szolgáltatója:

A bellodesign.hu webáruház a DiMa.hu Kft. (4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A I./1.) - mint adatfeldolgozó - web tárhelyén üzemel.